Αρχική > Services > ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Χρειάζεστε υποστήριξη;

Επικοινωνήστε με ένα από τα τμήματα μας ή συμπληρώστε την αίτηση προσφοράς.

Φόρμα Επικοινωνίας

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Η Feri Tri διαθέτει ειδική άδεια αποκομιδής και αξιοποίησης «οξέων καθαρισμού», κωδ. Ε.Α.11.01.05* ,  δηλαδή υγρών αποβλήτων που προκύπτουν από τον χημικό καθαρισμό επιφανειών χαλύβδινων εξαρτημάτων με υδροχλωρικό οξύ. Η ποσότητα και η ποιότητα αυτών των υγρών αποβλήτων παρακολουθούνται και εξετάζονται επιστάμενα ώστε μπορούν αυτά τα απόβλητα να αξιοποιηθούν στις εγκαταστάσεις από την εταιρία μας.

Από την υπηρεσία εξαιρούνται υγρά απόβλητα που είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένα με βαρέα μέταλλα, σαπουνέλαια και άλλα πρόσθετα που δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν κατά τις διεργασίες που πραγματοποιεί η Feri Tri. Στις περιπτώσεις αυτές τα απόβλητα πρέπει να μεταφερθούν σε εξειδικευμένους οίκους αποκομιδής του εξωτερικού, καθώς στη χώρα μας δεν παρέχεται ακόμα η υπηρεσία αυτή.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να βρούμε λύσεις για την εταιρία σας

ESPA funding