Αρχική > Γενική Πολιτική Ιδιωτικότητας

A. Εισαγωγή

1. Το απόρρητο των επισκεπτών του ιστότοπού μας είναι πολύ σημαντικό για εμάς και δεσμευόμαστε να το προστατεύσουμε. Αυτή η πολιτική εξηγεί τι κάνουμε με τα προσωπικά σας στοιχεία.

2. Η συγκατάθεση στη χρήση των cookies σύμφωνα με τους όρους αυτής της πολιτικής όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά τον ιστότοπό μας μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε cookies κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

Β. Εύσημα

1. Αυτό το έγγραφο δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας ένα πρότυπο από το SEQ Legal (seqlegal.com) και τροποποιήθηκε από το vpnMentor (www.vpnmentor.com)

Γ. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Οι ακόλουθοι τύποι προσωπικών πληροφοριών μπορούν να συλλεχθούν, να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν:

1. Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP, της γεωγραφικής θέσης, του τύπου και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος

2. Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της πηγής παραπομπής, της διάρκειας της επίσκεψης, των προβολών σελίδας και των διαδρομών πλοήγησης στον ιστότοπο.

3. Πληροφορίες που εισάγετε κατά την εγγραφή σας στον ιστότοπό μας, όπως το email σας.

4. Πληροφορίες που εισάγετε για να ρυθμίσετε την εγγραφή στα email μας ή / και στα ενημερωτικά δελτία.

5. Πληροφορίες που δημιουργούνται κατά τη χρήση του ιστότοπού μας, συμπεριλαμβανομένου του πότε, πόσο συχνά και υπό ποιες συνθήκες το χρησιμοποιείτε.

6. Πληροφορίες σχετικά με οτιδήποτε αγοράζετε, υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε ή συναλλαγή που πραγματοποιείτε μέσω της ιστοσελίδας μας, η οποία περιλαμβάνει το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση email σας.

7. Πληροφορίες που δημοσιεύετε στον ιστότοπό μας με σκοπό τη δημοσίευσή τους στο Διαδίκτυο.

8. Οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία που μας στέλνετε.

Δ. Χρήση προσωπικών πληροφοριών

Τα προσωπικά στοιχεία που μας υποβάλλονται μέσω του ιστότοπού μας θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική ή στις σχετικές σελίδες του ιστότοπου. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τα εξής:

1. Διαχείριση του ιστότοπου και της επιχείρησής μας

2. Ενεργοποίηση της χρήσης των διαθέσιμων υπηρεσιών στον ιστότοπό μας

4. Αποστολή αγαθών που προωθούνται μέσω της ιστοσελίδας μας

5. Παροχή υπηρεσιών που προωθούνται μέσω της ιστοσελίδας μας

6. Αποστολή πληροφοριών, τιμολογήσεων

7. Εμπορικές επικοινωνίες στο μάρκετινγκ

8. Ειδοποιήσεις μέσω email για ότι έχετε ζητήσει συγκεκριμένα.

9. Ενημερωτικό δελτίο email εάν έχετε εγγραφεί σε αυτό (διαγραφή ανά πάσα στιγμή).

10. Aνακοινώσεις μάρκετινγκ σχετικά με την επιχείρησή μας.

11. Παροχή στατιστικών πληροφοριών σε τρίτους για τους χρήστες μας.

12. Αντιμετώπιση ερευνών και παραπόνων που υποβάλλονται από εσάς ή σχετικά με τον ιστότοπό μας

13. Διατήρηση της ασφάλειας της ιστοσελίδας μας και αποτροπή απάτης.

14. Επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

15. Άλλες χρήσεις.

Εάν υποβάλετε προσωπικά στοιχεία για δημοσίευση στον ιστότοπό μας, θα δημοσιεύσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά τις πληροφορίες σύμφωνα με την άδεια που μας παραχωρείτε.

Οι ρυθμίσεις απορρήτου σας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον περιορισμό της δημοσίευσης των πληροφοριών σας στον ιστότοπό μας και μπορούν να προσαρμοστούν με τη χρήση στοιχείων ελέγχου απορρήτου στον ιστότοπο. Δεν θα παρέχουμε, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιονδήποτε τρίτο για το άμεσο μάρκετινγκ τους ή οποιουδήποτε άλλο τρίτο.

Ε. Χρήση προσωπικών πληροφοριών

Μπορούμε να παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε οποιονδήποτε από τους υπαλλήλους μας, συμβούλους, προμηθευτές ή εργολάβους, όπως είναι λογικά απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα πολιτική. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία:

1. στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο,

2. σε σχέση με οποιαδήποτε υπό εξέλιξη ή μελλοντική νομική διαδικασία,

3. προκειμένου να καθιερώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νομικά μας δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε άλλους για τους σκοπούς της πρόληψης της απάτης και της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου),

4. στον αγοραστή (ή μελλοντικό αγοραστή) οποιασδήποτε επιχείρησης ή περιουσιακού στοιχείου που πουλάμε,

5. σε οποιοδήποτε άτομο το οποίο πιστεύουμε εύλογα μπορεί να υποβάλει αίτηση σε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή για αποκάλυψη αυτών των προσωπικών πληροφοριών, όταν, κατά την εύλογη γνώμη μας, το εν λόγω δικαστήριο ή αρχή θα ήταν λογικά πιθανό να διατάξει την αποκάλυψη αυτών των προσωπικών πληροφοριών.

Εκτός αν προβλέπεται σε αυτήν την πολιτική, δεν θα παρέχουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους.

ΣΤ. Διεθνείς διαβιβάσεις δεδομένων

1. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορούν να αποθηκευτούν, να υποβληθούν σε επεξεργασία και να μεταφερθούν μεταξύ οποιασδήποτε από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε προκειμένου να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σύμφωνα με αυτήν την πολιτική.

2. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε ενδέχεται να μεταφερθούν στις ακόλουθες χώρες που δεν διαθέτουν νόμους περί προστασίας δεδομένων ισοδύναμους με εκείνους που ισχύουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο: τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τη Ρωσία, την Ιαπωνία, την Κίνα και την Ινδία.

3. Συμφωνείτε ρητά για τη μεταφορά προσωπικών πληροφοριών που περιγράφονται στην παρούσα Ενότητα ΣΤ.

Ζ. Διατήρηση προσωπικών πληροφοριών

1. Αυτή η Ενότητα Ζ καθορίζει τις πολιτικές και τη διαδικασία διατήρησης δεδομένων, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις σχετικά με τη διατήρηση και διαγραφή προσωπικών πληροφοριών.

2. Προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιονδήποτε σκοπό δεν θα διατηρούνται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό, τι είναι απαραίτητο για αυτόν τον σκοπό.

3. Με την επιφύλαξη των άλλων διατάξεων αυτού του Τμήματος Ζ, θα διατηρούμε έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών εγγράφων) που περιέχουν προσωπικά δεδομένα:

α. στο βαθμό που απαιτείται από το νόμο,

β. εάν πιστεύουμε ότι τα έγγραφα ενδέχεται να σχετίζονται με οποιαδήποτε συνεχιζόμενη ή μελλοντική νομική διαδικασία, και

γ. προκειμένου να δημιουργήσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νομικά μας δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε άλλους για τους σκοπούς της πρόληψης της απάτης και της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου).

Η. Ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων

1. Θα λάβουμε εύλογες τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις για να αποτρέψουμε την απώλεια, την κακή χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών σας στοιχείων.

2. Θα αποθηκεύσουμε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε στους ασφαλείς διακομιστές μας (προστατευμένοι με κωδικό πρόσβασης και τείχος προστασίας).

3. Αναγνωρίζετε ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου είναι εγγενώς ανασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που αποστέλλονται μέσω του Διαδικτύου.

I. Τροποποιήσεις

Ενδέχεται να ενημερώνουμε αυτήν την πολιτική κατά καιρούς δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση στον ιστότοπό μας. Θα πρέπει να ελέγχετε περιστασιακά αυτήν τη σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε τυχόν αλλαγές σε αυτήν την πολιτική. Ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές σε αυτήν την πολιτική μέσω email ή μέσω του συστήματος ιδιωτικών μηνυμάτων στον ιστότοπό μας.

Κ. Τα δικαιώματά σας

Μπορείτε να μας καθοδηγήσετε να σας παρέχουμε τυχόν προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς.

Η παροχή τέτοιων πληροφοριών υπόκειται στα ακόλουθα:

1. Η καταβολή τέλους.

2. Η παροχή κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων της ταυτότητάς σας (για το σκοπό αυτό, συνήθως δεχόμαστε φωτοτυπία του διαβατηρίου σας πιστοποιημένο από συμβολαιογράφο συν ένα πρωτότυπο αντίγραφο λογαριασμού κοινής ωφέλειας που δείχνει την τρέχουσα διεύθυνσή σας}).

Ενδέχεται να παρακρατήσουμε τα προσωπικά στοιχεία που ζητάτε στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Μπορείτε να μας καθοδηγήσετε ανά πάσα στιγμή να μην επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για σκοπούς μάρκετινγκ. Στην πράξη, συνήθως είτε θα συμφωνήσετε ρητά εκ των προτέρων για τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς μάρκετινγκ, είτε θα σας παρέχουμε την ευκαιρία να εξαιρεθείτε από τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς μάρκετινγκ.

Λ. Ιστοσελίδες τρίτων

Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους προς και λεπτομέρειες τρίτων ιστότοπων. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πολιτικές απορρήτου και τις πρακτικές τρίτων.

Μ. Ενημέρωση πληροφοριών

Ενημερώστε μας εάν τα προσωπικά στοιχεία που έχουμε σχετικά με εσάς πρέπει να διορθωθούν ή να ενημερωθούν.

 

Τελευταία ενημέρωση: 7/9

Είμαστε στη διάθεσή σας για να βρούμε λύσεις για την εταιρία σας

Επικοινωνία
ESPA funding