Αρχική > Σχετικά

ΟΡΑΜΑ

Όραμα της Feri Tri είναι η πράσινη χημεία. Όλοι γνωρίζουμε ότι η χημεία είναι απαραίτητη για τον κόσμο μας καθώς είναι μέρος της φύσης. Όμως συνήθως τα χημικά προϊόντα που δημιουργεί ο άνθρωπος έχουν δυνητικά επιβλαβείς συνέπειες για το οικοσύστημα και για τον ίδιο, λόγω της χρήσης επικίνδυνων ουσιών ως πρώτες ύλες και πρόσθετα.

Στην εταιρία μας στοχεύουμε στην ελαχιστοποίηση της χρήσης επικίνδυνων ουσιών, την ανακύκλωση τους εντός των βιομηχανικών εφαρμογών και την αντικατάσταση τους από φιλικότερες ουσίες προς το περιβάλλον, όποτε είναι δυνατόν. Με αυτήν την κατεύθυνση και με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της έρευνας σταδιακά η πράσινη χημεία μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

Πέρα από τον μακροπρόθεσμο αυτό όραμα μας, τα καθημερινά βήματα της Feri Tri είναι η παραγωγή και εμπορία ειδών για τον καθαρισμό νερών και απόνερων, τη βελτίωση των βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων, τη φροντίδα του εδάφους και των φυτών, την μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων και για άλλες περιβαλλοντικές εφαρμογές. Επιθυμία μας είναι να προσφέρουμε πρωτοποριακές προτάσεις στην παραγωγή και διακίνηση προϊόντων φιλικότερων προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και να φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο τον πλανήτη και τους πελάτες μας.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

 • 1987 | Ιδρύεται η εταιρία «Feri-Tri Α.Β.Ε.Ε.» από τον χημικό μηχανικό Δημήτριο Ασλανίδη και τον Ελβετό δόκτορα χημικό μηχανικό Anton Aregger, στη Bιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης, στη Σίνδο. Σκοπός της εταιρίας ήταν η παραγωγή και εμπορία χημικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή πόσιμου και βιομηχανικού νερού, και για την κατεργασία βιομηχανικών απόνερων και αστικών λυμάτων. Αρχική δραστηριότητα της εταιρείας ήταν η παραγωγή κροκιδωτικού διαλύματος τρισθενούς χλωριούχου θειικού σιδήρου (FeClSO4), ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε στην παραγωγή σχεδόν όλων των χημικών προϊόντων – διαλυμάτων με βάση τον σίδηρο (Fe).
 • 2002 | Η Feri-Tri απορρoφά την «ΑΣΠΑ- ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.Β.Ε.» και επεκτείνει το αντικείμενο της στην εμπορία εξοπλισμού εγκαταστάσεων για κατεργασία νερών, απόνερων, λυμάτων και στην παροχή υπηρεσιών σχετικών με την εφαρμογή των προϊόντων που παράγει και εμπορεύεται.
 • 2009 | Καινοτομεί με την υπηρεσία παραλαβής και αξιοποίησης υγρών απόνερων από το χημικό καθαρισμό χαλύβδινων επιφανειών, συνεισφέροντας στην προστασία του περιβάλλοντος και στην οικονομία των επιχειρήσεων που οφείλουν να διαχειριστούν τέτοιου είδους επικίνδυνα απόβλητα.
 • 2011 | Ξεκινάει τη λειτουργία του το υποκατάστημα της εταιρίας στη Θήβα Βοιωτίας για καλύτερη και οικονομικότερη εξυπηρέτηση των πελατών της που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.
 • 2013 | Η Feri-Tri αποκτά άδεια άσκησης εμπορίας λιπασμάτων και γράφεται στο Μητρώο εμπορίας λιπασμάτων. Με τον τρόπο αυτό ο θειικός σίδηρος και άλλες βασικές πρώτες ύλες που εισάγει και αποτελούν πηγές εμπλουτισμού των φυτών και του εδάφους λόγω των ιχνοστοιχείων τους, χρησιμοποιούνται επισήμως ως πρώτες ύλες λιπασμάτων.
 • 2018 |  Η εταιρία πιστοποιείται με άδεια άσκησης του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα, έχοντας έτσι άδεια για οδικές μεταφορές χημικών προϊόντων εντός και εκτός Ελλάδος με φορτηγά δημοσίας χρήσης.

 

Σήμερα η εταιρεία εκτός τα προϊόντα σιδήρου, παράγει πλήθος άλλων χημικών προϊόντων σε υγρή και στερεά μορφή, τόσο για χρήση στην κατεργασία του νερού όσο και για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές. Η πολυετής εμπειρία, η υψηλή ειδίκευση και η τεχνογνωσία του προσωπικού της εταιρίας συντελούν στο να προσφέρονται τα προϊόντα και τα εμπορεύματα της FERI -TRI σε ανταγωνιστικές τιμές και με πιστοποιημένη ποιότητα, ενώ παραμένει μέχρι και σήμερα η μοναδική παραγωγική μονάδα διαλυμάτων σιδήρου στον ελλαδικό χώρο.

ΑΞΙΕΣ

Για τη Feri Tri η προστασία και η φροντίδα του περιβάλλοντος δεν αποτελεί μια πρόσφατη επιλογή λόγω ανάγκης, αλλά πρωταρχικό της μέλημα ήδη από την ίδρυση της, για αυτό και τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας σχετίζονται άμεσα με οικολογικές εφαρμόγες.

Η παραγωγική διαδικασία που ακολουθούμε μπορεί να περιγραφεί ως “σχεδόν απόλυτα ασφαλής” και ιδιαίτερα φιλική προς το περιβάλλον, ενώ τα προϊόντα και τα εμπορεύματα μας χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό νερών και απόνερων, την βελτίωση βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων,  την ανανέωση του εδάφους, την μείωση των ατμοσφαιρικών ρυπών και άλλες διεργασίες που στοχεύουν στην προστασιά του περιβάλλοντος.

Επιπλέον στην εταιρεία μας ακολουθούμε ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης όσων είδων χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία και στην παροχή υπηρεσιών μας. Συγκεκριμένα:

 • Ανακύκλωση και αξιοποιήση υγρών απόβλητων από την παραγωγή μας.
 • Ανακύκλωση και αξιοποιήση υγρών απόβλητων από την παραγωγή γαλβανιστηρίων.
 • Επιδιορθώση των είδων συσκευασίας μας  και συντήρηση των εγκαταστάσεων μας.
 • Ανακύκλωση αναλώσιμων γραφείου και ειδών συσκευασίας των εμπορευμάτων μας.
 • Δεντροφυτεύση περιφερειακά των εγκαταστάσεων μας και διατήρηση κήπου λουλουδιών και λαχανικών.

Επιπλέον η εταιρεία έχει διαμορφώσει “Σχέδιο Περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης” και “Πολιτική Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων”, ενώ επιθεωρεί όλες τις διαδικασίες και θέτει ετησίως στόχους βελτίωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της, μείωνοντας όπου είναι εφικτό την κατανάλωση ενέργειας και πόρων και βελτιώνοντας τις υποδομές της.

Για την σωστή εφαρμογή και οργάνωση των διαδικασιών που αφορούν στην Ποιότητα και το Περιβάλλοντον, η Feri-Tri εφαρμόζει τα πρότυπα ISO 9001:2008 και ISO 14001:2004.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εταιρεία ακολουθεί μια σαφώς διατυπωμένη πολιτική για την ποιότητα, το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 9001, 14001 και 18001. Με τον όρο «Ποιότητα» στην εταιρεία FERI-TRI εννοείται ότι οι υπηρεσίες που παρέχει μέσω των έργων της στο χώρο των χημικών κατεργασίας νερού και απόνερων καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των πελατών όπως αυτές έχουν τεθεί βάσει συμφωνημένων προδιαγραφών, αλλά και τις προδιαγραφές της ίδιας της εταιρείας όσον αφορά στους στρατηγικούς στόχους και την πολιτική ανάπτυξής της.
Η εταιρία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των προϊόντων, καθώς επίσης και των παραγωγικών διαδικασιών με στόχο την ικανοποίηση και την ασφάλεια των καταναλωτών. Η προσφορά προϊόντων υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας από την επιχείρηση επιτυγχάνεται με τον έλεγχο και τη συνεχή βελτίωση όλων των διεργασιών που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ποιότητας.Η Πολιτική της εταιρίας επεκτείνεται στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης, τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των επαγγελματικών κινδύνων που απορρέουν από τις δραστηριότητες της εταιρείας. Η εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με τις ισχύουσες για το περιβάλλον και τον επαγγελματικό κίνδυνο νομοθετικές διατάξεις και μέσα από τη θέσπιση συγκεκριμένων σκοπών και στόχων για το περιβάλλον και τον επαγγελματικό κίνδυνο επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων μέσω του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης.
Η επιχείρηση Feri-Tri θέτει τους ακόλουθους στόχους:

 • Τη διάθεση ποιοτικών, αξιόπιστων και φιλικών προς το περιβάλλον χημικών προϊόντων που απευθύνονται στην επεξεργασία νερού, απόνερων και λυμάτων.
 • Την ανάπτυξη νέων προϊόντων μέσω της συνεχούς εργαστηριακής έρευνας.
 • Την προώθηση της ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον, την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, σε πελάτες και προμηθευτές.
 • Την αφοσίωση στην ποιότητα και στην κάλυψη των απαιτήσεων των πελατών, προσφέροντας λύσεις στα καθημερινά προβλήματά του.
 • Τη διατήρηση και αύξηση του μεριδίου της αγοράς που κατέχει.
 • Τη διατήρηση και περαιτέρω αξιολόγηση των εγκεκριμένων προμηθευτών της.
 • Την ανάπτυξη προγραμμάτων μείωσης του επαγγελματικού κινδύνου.
 • Την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων.
 • Την μείωση των επικίνδυνων υγρών αποβλήτων.
 • Την χρήση πλήρως ανακυκλώσιμων περιεκτών για τα τελικά προϊόντα.

Η Διοίκηση της επιχείρησης δεσμεύεται για την επίτευξη των στόχων, μέσω των ακόλουθων ενεργειών:

 • Τη γνωστοποίηση της πολιτικής στους εργαζομένους και διαθεσιμότητά της στο ευρύ κοινό
 • Διάθεση όλων των υλικών και ανθρώπινων πόρων που απαιτούνται
 • Ανασκόπηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση των στόχων
 • Συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πλευρές, την ασφάλεια & υγιεινή στο χώρο εργασίας και την ποιότητα των προϊόντων και συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης.
 • Ανασκόπηση της πολιτικής για την επίτευξη στόχων κάθε φορά που κρίνεται αναγκαίο

Η εφαρμογή της πολιτικής αυτής αποτελεί πρώτιστη δέσμευση για τη διοίκηση της εταιρείας και ευθύνη όλων των εργαζομένων. Για την υλοποίηση της Πολιτικής, η εταιρεία λειτουργεί με τις παρακάτω αρχές :

 • Η Διοίκηση παρέχει στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας καλό εργασιακό περιβάλλον, όσον αφορά τόσο στις συνθήκες εργασίας, όσο και στην καλλιέργεια κλίματος ομαδικότητας και συνεργασίας για την άψογη εκτέλεση των έργων.
 • Η Διοίκηση μεριμνά για την εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, ώστε να είναι πάντα σε θέση να ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
 • Η εταιρεία παρέχει όλα τα απαιτούμενα μέσα (εξοπλισμό, εργαλεία, σκευάσματα, μέσα ατομικής προστασίας, έντυπα, εκπαίδευση κλπ.) για την επίτευξη των Στόχων Ποιότητας.
 • Όλα τα στοιχεία των ελέγχων τεκμηριώνονται, αναλύονται και χρησιμοποιούνται κατάλληλα στα πλαίσια μίας συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης της ποιότητας.
 • Ενδεχόμενες παρεκκλίσεις αποτελούν αφορμή για άμεση εκτέλεση διορθωτικών αλλά και προληπτικών ενεργειών.
 • Η Διοίκηση ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ για την Πολιτική Ποιότητας. Εξασφαλίζει δε τη δέσμευση αυτή, καλλιεργώντας το πνεύμα της συνολικής και συλλογικής προσπάθειας σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας και διαθέτοντας όλα τα απαραίτητα μέσα, ώστε όλοι να τηρούν την Πολιτική Ποιότητας και να προωθούν κάθε ενέργεια που διαρκώς προάγει και βελτιώνει την ποιότητα.
Green Forest
icon

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Με εμπειρία πάνω από 30 χρόνια στην παραγωγή και διακίνηση χημικών προϊόντων, διαθέτουμε όλα τα μέσα και τις πιστοποιήσεις για την επίτευξη της αποστολής μας.

icon

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Με αφοσίωση στην ποιότητα καλύπτουμε τις ανάγκες των πελατών μας, προσφέροντας λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα.

icon

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Με προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών μας, βελτιώνουμε καθημερινά τις συνθήκες εργασίας και της μεταφοράς χημικών προϊόντων.

icon

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΙΜΗΣ

Με καθημερινούς ελέγχους για την ποιότητα των προϊόντων μας, προσφέρουμε αυτό που υποσχόμαστε, στην καλύτερη δυνατή τιμή.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Θεωρούμε τα θέματα της υγείας και της ασφάλειας πρωταρχικής σπουδαιότητας οπότε ενημερωνόμαστε συνεχώς γύρω από τον τομέα αυτό και φροντίζουμε για τα θέματα αυτά εντός και εκτός των εγκαταστάσεων μας.

 

Για την διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας εντός των εγκαταστάσεων μας:

 • Τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας, τους κανονισμούς και τις σχετικές διατάξεις.
 • Ενημερώνουμε το προσωπικό μας για τους κανόνες και τα μέτρα που πρέπει να ακολουθούνται κατά την παραγωγή, χρήση και διακίνηση των χημικών ουσιών και για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.
 • Διαθέτουμε στο προσωπικό και σε κάθε πελάτη μας ειδικά έγγραφα για την ασφάλεια (Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας – MSDS) των προϊόντων και εμπορευμάτων μας.
 • Χρησιμοποιούμε τον αναγκαίο προστατευτικό εξοπλισμό (στολές, γάντια, παπούτσια, μάσκες, κάσκες, γυαλιά κ.λ.π.)
 • Τοποθετούμε σε εμφανή σημεία την απαραίτητη σήμανση απαγορεύσεων και προειδοποιήσεων καθώς και την ειδική σήμανση σε όλες τις συσκευασίες των χημικών προϊόντων.
 • Διενεργούμε εκτιμήση αναγνώρισης κινδύνων και σχεδιάζουμε δράσεις για την εξάλειψη ή μείωση αυτών, μέσω της κατάλληλης επιλογής μέτρων πρόληψης και προστασίας.
 • Βελτιώνουμε τις συνθήκες εργασίας και ασφαλείας με την καθημερινή επίβλεψη του πιστοποιημένου Τεχνικού Ασφαλείας της εταιρίας μας.

 

Για την κατοχύρωση της ασφάλειας εκτός των εγκαταστάσεων μας (κατά τη μεταφορά προϊόντων και εμπορευμάτων):

 • Ακολουθούμε τούς κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ADR) και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) που ορίζει τις διαδικασίες για την ελεύθερη κυκλοφορία των χημικών προϊόντων.
 • Απασχολούμε μόνο πιστοποιημένους κατά ADR οδηγούς βυτιοφόρων – φορτηγών.
 • Διαθέτουμε ιδιόκτητα, κατάλληλα και πιστοποιημένα κατά ADR οχήματα για τις μεταφορές των εμπορευμάτων μας.
 • Απασχολούμε πιστοποιημένο Σύμβουλο Ασφαλούς Μεταφοράς που φροντίζει για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς για τη μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, παρέχει συμβουλές και επαληθεύει την ύπαρξη των εγγράφων μεταφοράς και του εξοπλισμού ασφαλείας που οφείλουν να συνοδεύουν τα οχήματα κατά τη μεταφορά χημικών, αλλά και για την συμμόρφωση των εγγράφων και του εξοπλισμού αυτού με τους κανονισμούς.
 • Ασφαλίζουμε τα μεταφορικά μέσα της εταιρείας μας με ειδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης για κάθε πιθανότητα αστοχίας κατά την μεταφορά.

 

Για τη σωστή εφαρμογή και οργάνωση των διαδικασιών που αφορούν στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία, η Feri-Tri εφαρμόζει το πρότυπο OHSAS 18001.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τεχνικές ειδικότητες

Χημικοί Μηχανικοί
Χημικοί
Περιβαλλοντολόγοι
Μηχανολόγοι Μηχανικοί
Τεχνολόγοι
Συντηρητές
Χειριστές φορτοεκφορτωτικών μηχανημάτων
Τεχνίτες

Διοικητικές ειδικότητες

Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Διοικητικής ή Οικονομικής Σχολής
Χημικοί Μηχανικοί και Χημικοί
Διπλωματούχοι Logistics και εφοδιαστικής αλυσίδας
Γεωπόνοι

Διοικητικές ειδικότητες

Πιστοποιημένοι οδηγοί κατά ADR
Βοηθητικό Προσωπικό

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΝΕΡΟ & ΑΠΟΝΕΡΑ
Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης | Δήμοι & Κοινότητες | Κολυμβητήρια

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Νοσοκομεία

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Βιομηχανία Τροφίμων | Τυροκομεία | Γαλακτοβιομηχανία | Ποτοποιία | Κονσερβοποιία | Βιομηχανία Κρέατος | Σφαγεία | Ιχθυοκαλλιέργειες | Βιομηχανία Ζωοτροφών | Διυλιστήρια – Πετρελαιοειδή | Βιομηχανία Μπαταριών | Εταιρείες Βιοκαυσίμων | Τομέας Βιοαέριου | Εταιρείες Ηλεκτρικής Ενέργειας | Εταιρείες Φυσικού Αερίου | Βιομηχανία Χρωμάτων | Βιομηχανία Υφασμάτων | Βυρσοδεψεία | Βιομηχανία Καλλυντικών | Χαρτοποιία | Επεξεργασία Μετάλλων | Τσιμεντοβιομηχανία | Χημική Βιομηχανία

ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΑ
Τομέας Λιπασμάτων | Τομέας Αγροτικών Εφοδίων | Φυτώρια

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Εταιρείες Διαχείρισης Καυσαερίων | Εταιρείες Ανακύκλωσης | Εταιρείες Διαχείρισης Αποριμμάτων | Εταιρείες Απεντομώσεων – Απολυμάνσεων

Είμαστε στη διάθεσή σας για να βρούμε λύσεις για την εταιρία σας

ESPA funding