Αρχική > Services

ΚΡΟΚΥΔΩΣΗ

Η χρήση κροκιδωτικών εφαρμόζεται για αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων όπως:

 • Σε περιπτώσεις υπερφόρτωσης εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων, όταν το φορτίο των ακαθαρσιών αυξάνεται απότομα. Τα κροκιδωτικά προϊόντα αυξάνουν την απόδοση της εγκατάστασης και το βαθμό καθαρισμού, ευνοώντας το σχηματισμό, την σύμπηξη και τη βάρυνση των βιολογικά αποικοδομήσιμων ουσιών.
 • Όταν υπάρχουν υψηλές συγκεντρώσεις φωσφορικών, υδροθείου και θειούχων που πρέπει να απομακρυνθούν.
 • Για την αποτροπή σχηματισμού επιπλέουσας λάσπης ή και τη βελτίωση της υφής της συμπυκνωμένης λάσπης σε συστήματα κατεργασίας βιομηχανικών απόνερων και αστικών λυμάτων. Με τη χρήση κροκιδωτικών επιτυγχάνεται μεγαλύτερος βαθμός αφυδάτωσής της λάσπης.

Η έγχυση των κροκιδωτικών μπορεί να γίνει σε διάφορες θέσεις της εγκατάστασης επεξεργασίας των λυμάτων όπως: στο στάδιο του προκαθαρισμού, στο στάδιο του βιολογικού καθαρισμού και στο στάδιο του τελικού καθαρισμού. Όταν η κροκίδωση γίνεται στο στάδιο του προκαθαρισμού επιτυγχάνεται ελάφρυνση της βαθμίδας του βιολογικού καθαρισμού ο οποίος ακολουθεί, και μείωση του φορτίου και των οργανικών προσμίξεων από 40-60%. Για αυτό συνηθίζεται η κροκίδωση να γίνεται σε αρχικό στάδιο ώστε να απομακρυνθούν τα αιωρούμενα και κολλοειδή σωματίδια από τη βάρυνση και την καθίζηση τους που ακολουθεί.
Για την επιλογή του κατάλληλου μέσου κροκίδωσης συνανίσταται να λαμβάνονται υπόψη κυρίως οι παρακάτω παραμέτροι κατά προτεραιότητα:

 • Οι κροκιδωτικές του ιδιότητες και το pH του αποβλήτου
 • Η υδατοδιαλυτότητα του
 • Το πόσο απλή και λειτουργική είναι η δοσιμέτρηση του
 • Η τιμή του
 • Το να μην περιέχει προσμίξεις που να δημιουργούν παράπλευρα περιβαλλοντικά προβλήματα

ΟΞΕΙΔΩΑΝΑΓΩΓΗ

Η οξειδοαναγωγή χρησιμοποιείται πολύ συχνά κατά την επεξεργασία τοξικών ή µη υγρών αποβλήτων, πόσιμου νερού και αστικών λυμάτων. Οξείδωση είναι η απώλεια ηλεκτρονίων και κυρίως χρησιμοποιείται για:

 • Βελτίωση της δυνατότητας επεξεργασίας των μη βιοαποικοδομήσιμων οργανικών ουσιών,
 • Μείωση ή και εξάλειψη της τοξικότητας συγκεκριμένων οργανικών και ανόργανων ουσιών στη μικροβιακή ανάπτυξη και στην υδρόβια χλωρίδα,
 • Μείωση ή να εξαλειφθεί η τοξικότητα συγκεκριμένων οργανικών και ανόργανων ουσιών στη μικροβιακή ανάπτυξη και στην υδρόβια χλωρίδα,
 • Αποσύνθεση των οργανικών μορίων που υπάρχουν στα λύματα και συνιστούν το BOD (π.χ. οξείδωση με όζον, χλώριο υπεροξείδιο του υδρογόνου)

Αναγωγή είναι η πρόσληψη ηλεκτρονίων π.χ. H2 + Cl2 → 2HCl και κυρίως χρησιμοποιείται σε βιομηχανίες μετάλλου και τσιμέντου για την αναγωγή του εξασθενούς χρωμίου των Α’ υλών σε τρισθενές.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

Απολύμανση σε ένα χώρο ή αντικείμενο είναι η θανάτωση οργανισμών που προκαλούν ασθένειες, χωρίς να καταστρέφονται όλοι οι οργανισμοί κατά τη διεργασία. Σε αυτό το σημείο διαφέρει η απολύμανση από την αποστείρωση, κατά την οποία καταστρέφονται όλοι οι οργανισμοί. Απολυμαντικά προϊόντα ή βιοκτόνα είναι οι δραστικές ουσίες ή παρασκευάσματα που καταστρέφουν, αποτρέπουν, καθιστούν αβλαβή και προλαμβάνουν ή περιορίζουν τη δράση κάθε βλαβερού οργανισμού.
Τα βιοκτόνα είναι απαραίτητα για τη δημόσια υγεία αλλά η χρήση τους γίνεται σύμφωνα με συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές και πρότυπα. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν κανονισμοί και διατάξεις που αφορούν τη διάθεση βιοκτόνων προϊόντων στην αγορά, ώστε να υπάρχει έλεγχος τόσο σε εθνικό οσό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο της χρήσης των βιοκτόνων προϊόντων.
Βιοκτόνα προϊόντα που διακινούνται χωρίς αδειοδότηση και χωρίς ελέγχους ποιότητας πρέπει να αποφεύγονται γιατί η χρήση τους δεν εξασφαλίζει το απαιτούμενο αποτέλεσμα κ εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ - ΡΥΘΜΙΣΗ PH

Η εξουδετέρωση απαιτείται για όλα τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα με πολύ χαμηλό ή υψηλό pH πριν τη διάθεση τους σε φυσικό αποδέκτη (ποτάμι, λίμνη, θάλασσα). Επίσης η ρύθμιση του pH αποτρέπει προβλήματα φθοράς σε αγωγούς αποχέτευσης, μηχανολογικό εξοπλισμό κλπ και βελτιώνει σημαντικά την απόδοση μιας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ή υγρών αποβλήτων. Παράλληλα χρειάζεται και σε άλλες διεργασίες που απαιτούν συγκεκριμένες τιμές pH.
Τα όξινα απόβλητα εξουδετερώνονται με πρόσθεση αλκαλικών χημικών προϊόντων ενώ τα αλκαλικά απόβλητα με πρόσθεση όξινων.

Χρειάζεστε υποστήριξη;

Επικοινωνήστε με ένα από τα τμήματα μας ή συμπληρώστε την αίτηση προσφοράς.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Scroll
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΙΔΟΥΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΜΟΡΦΗ
ΧΗΜΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΕΝΕΡΓΟ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
FERRISOL 90, 140
ΔΙΑΛΥΜΑ
FeCl3
9%, 14%
FERRIXSOL 120
ΚΟΚΚΟΙ, ΔΙΑΛΥΜΑ
Fe2(SO4)3
12%
FERROSALT 18
ΑΛΑΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ
FeSO4-7Η2Ο
18%
SODAL
ΔΙΑΛΥΜΑ
Na2O Al2O3.nH2O
12%
ALUSALT 18, ALUSOL 40-50
ΑΛΑΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ
Al2(SO4)3-14H2O, Al2(SO4)3
18%, 7-9%
PAC NORMAL / H.B.
ΔΙΑΛΥΜΑ
Al(OH)aClb
9-18%
ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΑΛΑΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ
ΔΙΑΦΟΡΟΙ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΑΛΑΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ
ΔΙΑΦΟΡΟΙ
ΔΙΑΦΟΡΕΣ
ΑΛΑΣ, ΔΙΑΛΥΜΑ
ΔΙΑΦΟΡΟΙ
HYDROGEN PEROXIDE
ΔΙΑΛΥΜΑ
H2O2
35%, 50%
SODIUM HYPOCHLORITE
ΔΙΑΛΥΜΑ
NaClO
≥12 %
SODIUM CHLORATE
ΣΚΟΝΗ
NaClO3
98%
CHLORINE
ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ
Cl2
> 99.9 %
SODIUM CHLORITE
ΔΙΑΛΥΜΑ
NaClO2
7,5%, 25%, 31%, 34.5%
ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑ, ΑΝΤΙΚΤΕΡ
ΑΛΑΣ
FeSO4·7H2O
18% w/w (Fe2+)
ΣΚΟΝΗ, ΚΟΚΚΟΙ
FeSO4·H2O
30%
SODA ASH (DENSE & LIGHT)
ΣΚΟΝΗ
Na2CO3
≥ 92 %
SODIUM METABISULFITE
ΣΚΟΝΗ, ΔΙΑΛΥΜΑ
Na2S2O5
30%, 40%, 98%
ΓΑΛΑΖΟΠΕΤΡΑ
CuSo4 .5H2O
NITRASVESTSOL 50
ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΙ, ΚΟΚΚΟΙ, ΔΙΑΛΥΜΑ
Ca(NO3)2·4H2O
49%, 99 %
ΣΟΔΑ
ΣΚΟΝΗ
NaHCO3
99% w/w (NaHCO3)
ΚΟΚΚΟΙ, ΔΙΑΛΥΜΑ
NaHSO4
94,5 – 98,5 %
MAP
ΚΟΚΚΟΙ
NH4H2PO4
>98% w/w (NH4H2PO4)
MCP
ΚΟΚΚΟΙ
Ca(H2PO4)2·H2O
22%
ΣΚΟΝΗ, ΔΙΑΛΥΜΑ
CaCl2
35%, 77%
ΑΛΑΤΙ
ΚΟΚΚΟΙ, ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ
NaCl
> 99%
HYDROCHLORIC ACID
ΔΙΑΛΥΜΑ
HCl
1-33% κ.β. και 36-37% κ.β. (για πόσιμο νερό)
KΑΥΣΤΙΚΗ ΣΟΔΑ, CAUSTIC SODA
ΔΙΑΛΥΜΑ
NaOH
25-50%, 99%
SULFURIC ACID
ΔΙΑΛΥΜΑ
H2SO4
97-98%, 30-70%
ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ - HYDRATED LIME
ΥΔΡΑΣΒΕΣΤΟΣ
Ca(OH)2
> 90%
ΑΜΜΩΝΙΑ
ΔΙΑΛΥΜΑ
NH4OH
19%, 25%
ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ
ΚΟΚΚΟΙ
ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ
ΣΚΟΝΗ, ΚΟΚΚΟΙ, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ
ΚΟΚΚΟΙ
ΟDORIENT TREATMENT
Bacillus sp. And Paenibacillus sp.
ΑΝΤΙΑΦΡΙΣΤΙΚΟ
ΔΙΑΛΥΜΑ
ΜΗ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ, ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ
ΑΝΤΙΚΑΘΑΛΩΤΙΚΟ
ΔΙΑΛΥΜΑ
Green Forest
Phone

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Με εμπειρία πάνω από 30 χρόνια στην παραγωγή και διακίνηση χημικών προϊόντων, διαθέτουμε όλα τα μέσα και τις πιστοποιήσεις για την επίτευξη της αποστολής μας.

Calendar

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Με αφοσίωση στην ποιότητα καλύπτουμε τις ανάγκες των πελατών μας, προσφέροντας λύσεις στα καθημερινά τους προβλήματα.

Certificate

ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Με προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών μας, βελτιώνουμε καθημερινά τις συνθήκες εργασίας και της μεταφοράς χημικών προϊόντων.

Value For Money

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΤΙΜΗΣ

Με καθημερινούς ελέγχους για την ποιότητα των προϊόντων μας, προσφέρουμε αυτό που υποσχόμαστε, στην καλύτερη δυνατή τιμή.

ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

Πελάτες

Είμαστε στη διάθεσή σας για να βρούμε λύσεις για την εταιρία σας

ESPA funding