Αρχική > Εφαρμογές

Χρειάζεστε υποστήριξη;

Επικοινωνήστε με ένα από τα τμήματα μας ή συμπληρώστε την αίτηση προσφοράς.

Φόρμα Επικοινωνίας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η παροχή συμβουλών είναι ένα μέρος της αξίας των προϊόντων της FERI – TRI. Όσο χρήσιμη και αν είναι η βιβλιογραφική έρευνα και η παρακαλούθηση των εξελίξεων, συχνά δεν επαρκεί για να μας καταδείξει τις ανάγκες της κάθε εγκατάστασης επεξεργασίας νερού και αποβλήτων.

Διαθέτοντας εξοπλισμένο χημικό εργαστήριο, ποικιλία προϊόντων, πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εταιρεία μας προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα συγκριτικών αναλύσεων στο ιδιαίτερο δείγμα αποβλήτων τους. Δοκιμάζοντας διαφορετικά προϊόντα, μεμονωμένα ή διαδοχικά, σε διάφορες δοσολογίες, προτείνουμε το καταλληλότερο για την κάθε περίπτωση προϊόν αλλά και τη σωστότερη δοσολογία, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση τους.

Επιπλέον στην εταιρεία υπάρχει γεωπόνος για την ενημέρωση σχετικά με τη σωστή αποθήκευση και χρήση των λιπασμάτων που διαθέτουμε. Οι χημικοί μηχανικοί και μηχανολόγοι της εταιρείας μπορούν να παρέχουν σημαντική γνώση για την επιλογή του καταλληλότερου εξοπλισμού για τη χρήση και εφαρμογή των χημικών προϊόντων.

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΣ

Μια επιπλέον καθημερινή εργασία των εργαστηρίων της εταιρείας είναι η εξέταση της ποιότητας των απονέρων και αποβλήτων των πελατών της. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να προσφέρει το καταλληλότερο είδος, με τις σωστές ποιοτικές προδιαγραφές, για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μάλιστα, και εφόσον ζητηθεί, η FERI-TRI προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο και παραλαβή δειγμάτων αποβλήτων των πελατών της.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μια επιπλέον καθημερινή εργασία των εργαστηρίων της εταιρείας είναι η εξέταση της ποιότητας των απονέρων και αποβλήτων των πελατών της. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να προσφέρει το καταλληλότερο είδος, με τις σωστές ποιοτικές προδιαγραφές, για την επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις μάλιστα, και εφόσον ζητηθεί, η FERI-TRI προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο και παραλαβή δειγμάτων αποβλήτων των πελατών της.

Είμαστε στη διάθεσή σας για να βρούμε λύσεις για την εταιρία σας